Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilme Süresi

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilme Süresi

 
Bilindiği üzere Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 26. maddesi hükmü doğrultusunda işten ayrılan sigortalılara ilişkin Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde internet ortamında verilmesi gerekmektedir.
 
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin süresi içinde verilmemesi halinde (5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin (j) bendi hükmü doğrultusunda)  01.08.2009 tarihinden itibaren her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Başlıklı 26. Maddesinin 4. fıkrasının “Ancak, on günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise ayrıca sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmez.” şeklindeki son cümlesi 20.08.2009 tarih 27325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesiyle 01.08.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
 
01.08.2009 tarihinden itibaren işten ayrılan sigortalılara ilişkin olarak on günlük süre dolmadan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilmiş olması halinde de (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle) Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin süresinde verilmemesi veya on günlük süre dışında verilmesi halinde idari para cezası uygulanmaktadır.
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !